Algemene voorwaarden

Een paar hoofdpunten m.b.t onze algemene voorwaarden
 

  • De contributie dient voor het begin van het komende fiets seizoen te worden betaald. De contributiekosten bedragen 60 Euro per jaar.

  • Het dragen van een fietshelm is verplicht tijdens alle Club, Toer en Steritten.

  • Bij deelname aan onze club, Toer en Sterritten dient men te verschijnen in ons meest recente clubtenue.

  • De leden die geen lid zijn van het bestuur kunnen worden opgeroepen om tijdens een van onze clubritten met de volgauto te rijden.

  • Elk lid dient per fietsseizoen aan minstens 5 clubactiviteiten deel te nemen. Dit kunnen Club, Toer en Steritten zijn. Deze voorwaarde vervalt in geval van een langdurige ziekte.

 
Voor aanvullende informatie m.b.t hoe te handelen tijdens door toerclub TC Kloosterzande georganiseerde club, toer en sterritten, zie ons Huishoudelijk reglement